Nu är 2024/2025 års tävlingsbestämmelser med tillhörande Regelbok Anläggning och Regelbok Säkerhet antagna av förbundsstyrelsen. 

Nu är 2024/2025 års tävlingsbestämmelser med tillhörande Regelbok Anläggning och Regelbok Säkerhet antagna av förbundsstyrelsen. 

I juni 2023 antogs Svenska Ishockeyförbunds nya strategi mot 2030 där våra fokusområden är:

  •       En föreningshockey med hög kvalitet

  •       Bäst i världen

  •       Ökat intresse för ishockey

Tydliga mål sattes upp och indikatorer för perioden 2023-2025 spikades. Ett av medskicken i verksamhetsplanen för 2023-2025 var att se över reglerna för utländska spelare på både herr och damsidan.

Detta arbete har nu gjorts och nya regler införs i våra nya tävlingsbestämmelser för nästa säsong.

Internationella transfers för barn upp till 18 år görs om

Internationella transfers för spelare till Sverige kommer endast godkännas om spelaren kan styrka att han/hon är på högsta nivå/landslagsaktuell i sitt hemland och att spelare har en ”god man” samt möjlighet till utbildning. De enda två undantagen som finns här är om en familj flyttar till Sverige eller om barnet kommer hit av humanitära skäl. 

- Idag har vi över 800 utländska barn i Svensk Hockey vilket vi inte tror är bra för varken de som lämnat sitt hemland eller för Svensk Ishockey på sikt. Det så kallade sportsvisumet, där spelaren/tränaren ska bedömas vara av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling i Sverige, kommer vi nu att begränsa likt andra idrotter så det är endast möjligt i våra förbundsserier säger Magnus Mårtensson, Tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet.

Förändring i regeln om hemmafostrade spelare på damsidan

Regeln om hemmafostrade spelare på damsidan antas och kommer från 2024/2025 att gälla i alla damseniorserier och inte bara SDHL som tidigare. Bedömningen av att vara hemmafostrad ändras också från nuvarande 21 år till att ha varit registrerad i 3 år före det att spelaren blev senior (19 år).

Ett nytt tydligt regelverk för isreklam

Svenska Ishockeyförbundets marknadskommitté tillsammans med anläggningskommittén har utarbetat ett nytt tydligt regelverk för is reklam i våra arenor. Exakta mått, placering och färgskalor finns att läsa i Regelbok Anläggning. 

Nya tydliga tillståndsregler för cuper och träningsmatcher

Nya förtydligade tillståndsregler för träningsmatcher och cuper har antagits. Alla matcher som spelas i Svensk ishockey ska säsongen 2024/2025 läggas in i TSM för att förenkla arbetet för alla parter. Vårt tävlingssystem har byggts på med www.swehockeycup.se som är avgiftsfritt och öppnas upp för alla föreningar när man fått tillstånd beviljat för sitt arrangemang.

– Det är ett arbete vi jobbat med i två år som nu äntligen kan gå skarpt. Verktyget kommer underlätta för alla från föreningsanvändare som alltid kan jobba i TSM/ OVR från domartillsättning till Svensk Hockey TV osv, nu har vi allt i ett system. Vilket känns bra, säger Magnus Mårtensson, Tävlingschef på Svenska Ishockeyförbundet.

Utlåningsregler för målvakter 

För herrseniorer skärps utlåningsreglerna för målvakter. Tidigare har målvakter oavsett ålder kunnat lånas ut till underliggande division/divisioner, då har syftet med utlåningen varit att ge unga spelare möjlighet till mer speltid. Nu gäller samma regler för målvakter som för utespelare för Juniorer (J20) eller första-/andraårsseniorer.

Tävlingsbestämmelser 2024/2025
Regelbok Anläggningar 2024/2025
Regelbok Säkerhet 2024/2025

Per Ängvald 24-05-20