Förslag på ändringar i serie och tävlingsbestämmelserna för Flick och damserierna

Trots att säsongen är inne i ett spännande och viktigt skede så pågår arbetet inför nästa säsong för fullt med förberedelser och planering där vi vill informera om några intressanta förslag till förändringar.