Hedersledarmöter

Hedersordförande
Stefan Frisell, Lyckeby

Hedersledamöter
Lennart Johannson, Ronneby
Leif Wåhlin, Karlshamn
Stig Andersson, Asarum

Senast uppdaterad: 24-04-22 av Henric Roos