Huvudsponsor Svenska Spel

Nationell

Spelare representerar den förening för vilken spelaren är registrerad i hockeykortsregistret. Spelare kan endast representera en förening, med undantag av utlåningsspelare enligt TB § 4:5.

Vid spelarövergång mellan föreningar under spelåret krävs en övergångshandling för samtliga spelare.

Nationella övergångar och dispenser Herrspelare säsongen 2021/2022:

E-övergångar i TSM kan göras enligt följande:

Godkända E-övergångar:

 • Om E-övergången görs senast klockan 16.59 den 15/2 överförs spelaren till den nya föreningen omgående förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt.
 • Om E-övergången görs mellan klockan 17.00 och 23.59 den 15/2 överförs spelaren till den nya föreningen efter midnatt med datum 16/2, förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt.
 • Om en spelare gör E-övergång från förening A till B på fredag 11/2 senast klockan 16.59 överförs spelaren till den nya föreningen omgående (förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt) och samma spelare kan även göra E-övergång på tisdag den 15/2.

EJ godkända E-övergångar

 • E-övergångar som inte är helt genomförda senast klockan 23.59 den 15/2 betraktas som ej klara och spelaren blir kvar i sin gamla förening.
 • Om en spelare gör E-övergång från förening A till B på fredag 11/2 efter klockan 17.00 bokförs övergången efter midnatt med datum 12/2 och spelaren blir kvar i den föreningen resten av säsongen.
 • Systemet för E-övergångar stänger klockan 24.00 den 15/2.

Dispenser

 • Dispenser JUNIOR och ÖVERÅRIG behandlas av respektive administratör t.o.m. 15/2.
 • Dispens Junior UNDANTAG HELA SÄSONGEN som gäller tre juniorer hela säsongen ska vara respektive administratör tillhanda senast 1/2.

Betalning av Hockeykortet:

Enligt gällande Tävlingsbestämmelser ska alla Hockeykort vara betalda senast den 5 mars 2021.

Kostnad per Hockeykort t.o.m. den 5 mars är 50:- kronor.

Kostnad för obetalda Hockeykort höjs automatiskt från och med den 5/3 till 100:- kronor.

Därför vill vi uppmana alla föreningar att betala sina Hockeykort senast per den 5 mars 2022 för att undvika den högre kostnaden.

All information om övergångar / dispenser mm hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 4. Information om avgifter hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 3. All information om övergångar / dispenser mm hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 4.

Nationella övergångar och dispenser Dam spelare säsongen 2021/2022:

E-övergångar i TSM kan göras enligt följande:

Godkända E-övergångar:

 • Om E-övergången görs senast klockan 16.59 den 15/1 överförs spelaren till den nya föreningen omgående förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt.
 • Om E-övergången görs mellan klockan 17.00 och 23.59 den 15/1 överförs spelaren till den nya föreningen efter midnatt med datum 16/1, förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt.
 • Om en spelare gör E-övergång från förening A till B på tisdag 11/1 senast klockan 16.59 överförs spelaren till den nya föreningen omgående (förutsatt att övergången är godkänd av alla parter samt betalt) och samma spelare kan även göra E-övergång på lördag den 15/1.

EJ godkända E-övergångar

 • E-övergångar som inte är helt genomförda senast klockan 23.59 den 15/1 betraktas som ej klara och spelaren blir kvar i sin gamla förening.
 • Om en spelare gör E-övergång från förening A till B på tisdag 11/1 efter klockan 17.00 bokförs övergången efter midnatt med datum 12/1 och spelaren blir kvar i den föreningen resten av säsongen.
 • Systemet för Dam E-övergångar stänger klockan 24.00 den 15/1.

Dispenser

 • Dispenser av respektive administratör t.o.m. 15/1.
 • Dispens Junior UNDANTAG HELA SÄSONGEN som gäller tre juniorer hela säsongen

ska vara respektive administratör tillhanda senast 1/1.

Betalning av Hockeykortet:

Enligt gällande Tävlingsbestämmelser ska alla Hockeykort vara betalda senast den 5 mars 2021. Kostnad per Hockeykort t.o.m. den 5 mars är 50:- kronor. Kostnad för obetalda Hockeykort höjs automatiskt från och med den 5/3 till 100:- kronor.

Därför vill vi uppmana alla föreningar att betala sina Hockeykort senast per den 5 mars 2022 för att undvika den högre kostnaden.

 All information om övergångar / dispenser mm hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 4. Information om avgifter hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 3.  All information om övergångar / dispenser mm hittar ni i SIF,s Tävlingsbestämmelser § 4.

Senast uppdaterad: 22-09-07 av Administrator