Valberedning

Ordförande
Jörgen Bergman, Karlskrona

Ledamöter
Patrik Martinsson, Mörrum
Eric Hellquist,  Karlshamn

Senast uppdaterad: 22-11-13 av Fredrik Frisell Frisell