Anläggningsträff

Regionala Anläggningsträffar

I strävan mot fler, bättre och effektivare ishallar bjuder Svenska Ishockeyförbundet in till regionsträffar under våren 2024. Regionsträffarna är en mötesplats där vi vill skapa dialog och utbyte mellan flera olika funktioner i våra anläggningar. En mötesplats för att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan driftpersonal, kommunanställda, föreningar samt leverantörer till svensk ishockey. Under dagarna kommer vi behandla frågor berörande miljö och energi, upphandlingar, produktutveckling och mycket mer. Det är även ett bra tillfälle att få med sig den senaste informationen från Svenska Ishockeyförbundet.

Datum

Senaste anmälan

Plats

Plats

20–21 feb

13 feb

Södertälje

Scaniarinken

27–28 feb

20 feb

Umeå

Winpos Arena

5–6 mars

27 feb

Växjö

Vida Arena

12–13 mars

5 mars

Örebro

Behrn Arena


Regionsträffarna under våren 2024 kommer beröra en rad olika teman där vi under den första dagen adresserar en bred målgrupp: Kommunmedarbetare med ansvar för ishallar, driftpersonal samt föreningar. Under den andra dagen ligger fokus mer mot driften i anläggningarna men det finns självklart ett värde för samtliga att delta under båda dagarna.

Programpunkter

 • Information från Svenska Ishockeyförbundet
  • Hur arbetar Svenska Ishockeyförbundet med anläggningsfrågor?
  • Vanligaste avvikelserna från genomförda besiktningar

 • Energieffektivisering ishall
  • 21 åtgärdsförslag för en effektivare drift i ishallen

 • Energisparande åtgärder i ishallen
  • Exempel från Munkedal som halverat sina energikostnader

 • Rundvandring på respektive arena

 • Framtidens is-anläggningar
  • Vad finns det för innovativa och nytänkande lösningar

 • Presentation samt diskussioner med leverantörer i branschen
  • Vad är det senaste från leverantörer

 • Påverkansarbete med kommun, politik, tjänstemän samt driftpersonal
  • Hur kan vi skapa ett så bra samarbete som möjligt
  • Arbetsmiljö
  • Påverkansarbete mot kommun och politik

 • Skyddsglas
  • Underhåll och skötsel  

 • Ismakeri ett hantverk
  • Ismakeri är så mycket mer än att köra ismaskin

Anmälningsavgift/pris:

 • Kommun: 2400kr
 • Förening: 575kr

Ingår i priset:

Förmiddagsfika (tisdag och onsdag), Lunch( tisdag och onsdag), Eftermiddagsfika (tisdag), Middag (tisdag).

Maxantal deltagare

40 personer per regionsträff.

Anmälan:

Anmälan sker genom mail: anlaggning@swehockey.se

Anmäl dig senast 7 dagar innan träffen äger rum, i din anmälan vill vi ha följande information:

 1. Namn på deltagare
 2. Mailadress till deltagare
 3. Vilken regionsträff personen avser att delta på
 4. Faktureringsuppgifter
 5. Eventuell specialkost

Start- och sluttid:

Starttid: tisdag incheckning från 8:30, dagen börjar 9:00

Sluttid: onsdag ca 15:00

Ladda ned inbjudan

Vid frågor kontakta:

Simon Stigenberg
+46 760 51 57 59
Simon.stigenberg@swehockey.se

Per Ängvald 24-01-17