Säsongsbytet i TSM är genomfört och systemet är i gång från och med i dag. Alla funktioner är dock endast tillgängliga för serieadministratörer så vi kan skapa seriestrukturer för de olika serierna för att bl. annat kunna ta fram statistik på övergångarna framöver.

Modulen för Nationella övergångar öppnar för föreningarna på måndag den 5 juni.

Modulen för Internationella övergångar öppnar för föreningarna också på måndag den 5 juni.

ÖVRIGT info:
IIHF,s system för administration av Internationella övergångar.
Säsongsbytet i IIHF,s systemet görs per den 30/6 så den nya säsongen 23-24 aktiveras den 1/7.
Samtliga IIHF,s landsförbund har en överenskommelse att inte lägga upp några ITC i systemet mellan 1/7 och 26/7 för att respektive lands administratörer ska kunna ha semester samt undvika no-replay påminnelser från systemet om icke godkända transfers.

Förtydligande: ni kan köpa era ITC i TSM från och med 5 juni. När ni har fått alla påskrifter så vill vi att ni mailar in de till transfer@swehockey.se i pdf format så snart de är påskrivna så vi kan mappa upp dem i vårt system, men vi kommer att lägga upp de i IIHF,s system tidigast den 26/7.

Observera att om ni skriver ITC på två eller fler säsonger så måste spelarkontraktet alltid bifogas oavsett nationalitet.

Ukrainska barn under 18 år:

Vi kommer även denna säsong att administrera ITC för Ukrainska spelare som är under 18 kostnadsfritt. Ni måste dock skapa övergången i TSM, men fortsätt inte till betalningen, utan maila till transfer@swehockey.se att ni påbörjat en sådan övergång så betalmarkerar vi ärendet och då skickas blanketten till er automatiskt.

Spelare från länder utanför EU.
Se § 4:7 med uppdaterad regelverk för spelare från icke EU/EES-stat.

Samtliga icke EU spelare med ITC som är skrivna på flera säsonger har spärrats i TSM (dvs är ej spelklara) vid säsongsbyte. Berörda spelare aktiveras först när föreningen/spelaren inkommer med giltiga migrationshandlingar som motsvarar längden på ITC som är registrerat i TSM.

Handlingar ska mailas till transfer@swehockey.se

Unlimited ITC för spelare under 18 år.
Unlimited ITC för spelare under 18 år beviljas endast om berörd spelare flyttar permanent till Sverige t.ex om föräldrarna fått jobb här, eller om intyg från skolan eller andra myndigheter bifogas som styrker att Unlimited ITC ska beviljas.

Per Ängvald 23-05-30