Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Årsmöte Smålands Ishockeyförbund

Smålands Ishockeyförbunds Årsmöte 2021 hålls digitalt via Teams måndagen den 14 juni kl. 19.00.