Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring/överenskommelse mellan föreningar ingående i Smålands Ishockeyförbund

I och med undertecknandet av denna avsiktsförklaring är föreningarna i Småland överens om att barn- och ungdomsspelares utveckling mår bäst av att spela i sin moderförening till och med U16. Avsikten är att motverka aktiva värvningar av barn. Vidare är vi överens om att dialog mellan föreningarna är centralt och inga övergångar får under några som helst omständigheter ske utan att en personlig kontakt skett mellan föreningarna.

Deltagande i Smålands Ishockeyförbunds seriespel säsongen 2023/2024 kräver undertecknande av denna avsiktsförklaring.

Denna avsiktsförklaring gäller för säsongen 2023/2024 med start den 1/7 2023 och fram till 30/6 2024. Dokumentet skall undertecknas varje ny säsong av varje förenings ordförande.

Föreningarnas åtagande:

  1. Föreningarna är ense att kommunikationen vid en eventuell övergång endast ska ske mellan utsedda kontaktpersoner innan övergång bestäms. Kommunikationen ska kunna uppvisas för Smålands Ishockeyförbund om oenighet uppstår.

  2. Vid en övergång ska föreningarna reda ut varför övergången görs och vad som i första hand är bäst för spelaren och i andra hand vad som är bäst för föreningarna.
  1. Föreningarna ansvarar för att varje säsong informera ledare och föräldrar om denna avsiktsförklaring.


Smålands Ishockeyförbunds åtagande:

  1. Publicera avsiktsförklaringen på Smålands Ishockeyförbunds hemsida.

  2. Följa upp att avsiktsförklaringen efterlevs vid eventuella övergångar.

  3. Anordna ett årligt möte där denna avsiktsförklaring diskuteras och utvärderas.
Senast uppdaterad: 24-02-16 av Peter Johansson