Utbildningskommittén

Senast uppdaterad: 22-12-05 av Nils Averfeldt
André Samuelsson Ordförande Utbildningskommittén Norrbotten
Lars-Peter Skogfält Utbildningskommittén Norrbotten
Ann-Charlotte Lund Edeblom Utbildningskommittén Norrbotten
Ingemar Törmä Utbildningskommittén Norrbotten
Jens Fredriksson Utbildningskommittén Norrbotten
Pär Karlsson Utbildningskommittén (adj.)