Bestämmelser för Norrbottens Ishockeyförbunds stipendiater

1. Stipendierna, 2 st om vardera 1 000:-, utdelas årligen vid Norrbottens Ishockeyförbunds ordinarie årsmöte.

2. Stipendiet avses utdelas som en uppmuntran till domare och tränare eller ledare vilka nedlagt ett förtjänstfullt, framgångsrikt arbete inom ishockeysporten i länet.

3. Stipendiet utses av Norrbottens Ishockeyförbunds styrelse efter förslag från styrelseledamot, kommitté inom Norrbottens Ishockeyförbund, domarklubb eller från förening ansluten till förbundet. För beslutet erfordras kvalificerad majoritet i styrelsen.

4.Ansökan om stipendium skall årligen vara Norrbottens Ishockeyförbund tillhanda senast 30 mars. I ansökan angives vederbörande kandidats namn, födelsenummer och adress samt i förekommande fall förenings- eller förbundstillhörighet. Av ansökan bör framgå de speciella skäl och meriter som kan anföras som stöd för ansökan.

5.Stipendiaten äger att själv avgöra sättet för utnyttjande av tilldelat stipendium.

Senast uppdaterad: 22-11-21 av Zakarias Granlund