Utmärkelser

Kvalifikationer för erhållande av Norrbottens Ishockeyförbunds utmärkelser till förening och ledare

Diplom

 1. Förening som under minst 5 år arbetar för ishockey.
 2. Förenings ledare för minst 5 års arbete i ishockey.

Silvernål

 1. Person som varit ledamot av förbunds- eller distriktsstyrelse minst 10 år.
 2. Person som varit ledamot i förbundets kommittéer i minst 10 år.
 3. Förenings ledare med minst 10 års arbete inom ishockeysporten.

Guldnål

 1. Person som varit ledamot av förbunds- eller distriktsstyrelse i minst 15 år.
 2. Person som varit ledamot i förbundets kommittéer i minst 15 år.
 3. Föreningsledare med minst 15 års arbete inom ishockeysporten.

Standard

 1. Förening som nedlagt ett utomordentligt arbete för ishockeysporten.
 2. Person som inom förbundet eller dess distriktsorganisationer (kommittéer) nedlagt ett gott arbete.
 3. Föreningledare för minst 15 års gediget arbete för ishockeysporten.

Utmärkelser

Ansökan om utmärkelse skall göras på speciell blankett och skall ha inkommit till Norrbottens Ishockeyförbundet senast 30 dagar före tidpunkten för utdelandet.

På ansökan skall anges den organisation eller person för vilken utmärkelsen söks. Ansökan kan göras av förening.

Då ansökan gäller person skall anges uppgifter om fullständigt namn och personnummer samt i vilken klubb eller organisation personen är medlem. Det skall vidare anges vilka meriter ansökningen avser beträffande funktioner i förening, distrikts- eller förbundsstyrelse, kommittéer eller som domare, instruktör som den sökande vill åberopa.

Således måste också femårsintervallerna mellan varje utmärkelse iakttagas. Förbundsstyrelsen äger rätt, om särskilda skäl härtill föreligger, utdela utmärkelse, även om vederbörande ej till fullo fyllt ovan angivna kvalifikationer.

Om vederbörande är berättigad till lägre och högre utmärkelse vid ansökan utdelas endast den högre utmärkelsen.

Senast uppdaterad: 22-11-21 av Zakarias Granlund