Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för idrotten. Svenska Ishockeyförbundet tar därför ett långsiktigt ansvar och inför en ny period av korttidspermittering.

Viktig information

Tävlingskommittén för Region Syd har idag fattat beslut om att alla regionala serier skjuts upp fr o m 29 oktober t o m 19 november. Ungdomsserier som ligger under Smålands Ishockeyförbund spelas som vanligt, gäller ej län med restriktioner.