Anders Larsson: RF behöver sätta idrotten i fokus och bli det idrottsförbund vi behöver och förtjänar

Nytt år och äntligen har vi kunnat lägga det genomtråkiga 2020 bakom oss. Idrottsåret 2021 innebär inte bara arbete med att ställa om och hitta vägen tillbaka till det mer normala idrottandet igen.

Beslut om Regionala serier i Region Syd

Tävlingskommittén i Region Syd har i och med de lokala restriktioner som finns i våra sjukvårdsregioner beslutat att återstarta de regionala serierna i Region Syd tidigast den 2 januari 2021 såvida de lokala restriktionerna tillåter det.