Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Cup Team -06

Samlingstider för Team -06 den 20-22 augusti Fredag: Samling 13:00 Lördag: Samling 08:30 Söndag: Samling meddelas senare