Senast uppdaterad: 23-06-15 av Anton Wallgren

Ekonomi

Bankgiro: 487-8617

Swishnummer: 123 0855 122

Fakturor skickas till: ekonomi@upplandshockey.se

RF-nr: SDF17-22

Organisationsnummer: 817601-1453

Postadress och besöksadress

Stångjärnsgatan 8

753 23 Uppsala

Besök på kansliet ska förbokas med personal