Förtydligande för Svensk Ishockeys Nationella principer för att optimera spelarutbildningen upp till och med U16deltagande i TV-puckuttagning i Uppland

Distriktslagens verksamhet/Distriktens spelarutbildningsverksamhet

Turneringen TV-pucken är för svensk ishockey viktig ur många perspektiv. Den är starten på Svenska Ishockeyförbundets talangutvecklingsprogram och att få representera sitt distrikt blir för många spelare ett minne för livet. Vi ska dock komma ihåg att den endast är en turnering över ett fåtal dagar i en spelares karriär och att det är de spelare som kommit längst i sin utveckling vid 15-års ålder när turneringen ska spelas som blir uttagna. Vi vet att vi har en genomsnittlig fördelning på pojksidan på ca 70% av spelarna födda första halvåret och 30% födda andra halvåret. Det beror på att ett flertal spelare, som sannolikt har stor potential, ännu inte hunnit komma så pass långt i sin utveckling att de tar en plats. Det säger väldigt lite om deras framtida potential och utvecklingskurva. Därför är det viktigt att vi säkrar upp att inte TV-pucken stänger några dörrar till en ishockeykarriär på elitnivå för de spelare som inte kommer med. Av den anledningen är det viktigt att vi skiljer på syftet med själva TV-puckturnering och den distriktsverksamhet som sker innan och efter själva turneringen.

Nationell princip #13
Syftet med förberedande läger, matcher och träningar inför TV-pucken ska ha spelarnas utbildning och utveckling i fokus. Distrikten har i möjligaste mån samtida samlingshelger inom regionen och har ett gemensamt koncept kring spelarutbildning att förhålla sig till.
Därför att:
TV-pucken ska inte stänga några dörrar för spelare som har en långsammare utvecklingskurva och därför är det viktigt att samtliga spelare i aktuell ålderskull i respektive distrikt erbjuds möjligheter att få delta i spelarutbildande verksamhet av hög kvalitet. En verksamhet som är kvalitetssäkrad och som bidrar till att på bred front inom svensk ishockey utbilda spelare inom områden som bedöms vara prioriterade. Det kan ske innan och efter själva TV-puckturneringen.
Så att:
Alla spelare som vill får ta del av en högkvalitativ spelarutbildning oavsett vilken miljö de har i sin hemmaförening.

Nationell princip #14
Den slutgiltiga truppen till TV-pucken tas ut tidigast 4 veckor innan turneringsstart och ska inte innehålla underåriga spelare (på flicksidan U16-U15-spelare, på pojksidan U16-spelare).
Därför att:
Tiden fram till turneringsstart ska främst präglas av fokus på spelarutbildning och inte vara en tid där distrikten spelar ihop ett lag för att skaffa sig framtida fördelar under turneringen. Trupperna ska inte innehålla underåriga spelare som tas med på bekostnad av de som tillhör rätt ålderskull. Om tillräckligt antal spelare inte finns att tillgå inom distrikten kan dispens sökas.
Så att:
TV-puckturneringen inte blir en händelse som präglar en spelares hela tillvaro under en alltför lång tid innan själva turneringen, utan mer kan ses som en turnering av många för den enskilde spelaren.

Nationell princip #15
Uppdraget som huvudtränare i distriktslag ges endast till tränare som med BU2 behörighet och som deltar på de av SIF initierade TV-pucktränarutbildningarna.
Därför att:
Det krävs en viss utbildningsnivå hos huvudtränare i distriktslagen då deras sätt att vara är en helt avgörande faktor för vilka avtryck TV-puck-turneringen kommer att göra hos respektive spelare. För att på ett betryggande sätt kunna göra ett bra jobb med att kunna träna och leda ungdomar i denna ålder krävs en särskild kunskap och kompetens vilket gör att även om en tränare har en högre utbildning inom junior- och seniorishockeyn så behöver tränaren också kunna uppvisa att hen har genomgått denna utbildning.
Så att:
Alla spelare som deltar i TV-pucken tar med sig positiva lärdomar in i nästa steg i sin utveckling som ishockeyspelare och människa.

Senast uppdaterad: 23-06-15 av Anton Wallgren