Senast uppdaterad: 23-10-25 av Anton Wallgren

Disciplinnämd Region Öst

Christopher Hoerschelmann, ordförande

Christian Tönseth, Gotland

Göran Söderberg, Södermanland

Joacim Höijer, Stockholm

Fredrik Engström, Uppland

Disciplinnämnd Uppland-Södermanland

Div4 och ungdomsserier

Anderas Ekström (ordförande)

Mattias Beck (Södermanland)

Anna Cornell (Uppland)

Stig Bernsten (Uppland)

Disciplinnämnd Stockholm-Gotland

Ordförande: Catharina Baerselman

Tjänsteman: Sara Abrahamsson

Förtroendevald: Lars-olof Svensson

Förtroendevald: Adam Hållén

Förtroendevald: Johan Mattsson

Förtroendevald: Håkan Osvald

Förtroendevald: Jakob Karlsson