Funktionärskommittén

Funktionärskommittén
Följande personer sitter i Region Östs Domarkommitté

Martin Lennbom

Ordförande
Mattias Enroth

Huvudomaransvarig (delat ansvar)
Niklas Johansson

Huvuddomaransvarig (delat ansvar)
Mattias Franzen

Linjedomaransvarig (delat ansvar)
Albin Värmhed

Linjedomaransvarig (delat ansvar)
Alexandra Köhl*

Domartillsättning & administration
*samtlig kontakt sker via Alexandras mail: Alexandra.kohl@stockholmhockey.se

Senast uppdaterad: 23-02-27 av Terese Hammarqvist