Ansökan om tillstånd av cuper/cupspel och internationellmatch görs i TSM  Manual Tillståndsansökan

§ 2.5 Tillstånd för cuper, träningsmatcher, hockeyskoj samt TKH-spel.

Föreningar som vill anordna eller delta i cup eller träningsmatch måste söka tillstånd hos Upplands Ishockeyförbund, under hela året, med undantag för träningsmatcher som ligger utanför serieperioden vecka 40–11 (Helplan) och vecka 41–11 (Anpassade spelformer).

Tillstånd för att delta i cuper beviljas endast under serieuppehåll (höstlov, jullov, sportlov) samt före och efter serieperioden som anges ovan.

Tillstånd att delta i cup kan även beviljas om det inte påverkar matcher i seriespel eller DM. Föreningen ansöker om tillstånd. Ansökan görs i TSM.

Tillstånd för träningsmatch kan beviljas under tiden för seriespel under förutsättning att seriematcher inte behöver flyttas.

Nationella tillstånd söks:

  • Vid anordnande av arrangemang
  • Alla träningsmatcher eller cuper under serieperioden vecka 40–11.

Internationella tillstånd söks:

  • Vid anordnande av arrangemang (träningsmatch eller cup) där utländska lag ingår
  • Cup eller träningsmatch som inte är i Sverige

Allt spel innefattande matcher söks tillstånd för via TSM, under Förening à Ansök à sedan de val som finns. Gäller både internationella och nationella tillstånd.

Arrangör av cup eller turnering och deltagande lag ska vara SIF, SDF eller förening (registrerad med RF nummer) med aktiv ishockeyverksamhet för den aktuella åldersgruppen.

 

TKH-spel (U8 - yngre)

Tillstånd för hockeyskoj ges kostnadsfritt och söks via TSM.

Gällande regler för åldersgruppen är en förutsättning för godkänt tillstånd.

Inga avgifter eller prispengar får förekomma.

 

U9-U12 (spelare födda 2015) får ej delta i cupspel.

Här kan dock Hockeyskoj arrangeras efter godkänt tillstånd. Matcher ska spelas i enlighet med gällande regler för ålderskullen och får inte ha resultatrapportering eller resultatpublicering. Geografiskt närliggande föreningar får bjudas in och delta i spel.

Inga avgifter eller prispengar får förekomma.

 

Träningsmatcher och cuper spelas enligt de regler som gäller för ålderskullen under hela året fram till att nästa säsong startar. Undantaget är U12 som efter avslutat seriespel tillåts spela på hel plan med U13-regler från vecka 12.

§ 2.6 Förutsättningar för deltagande lag från övriga distrikt, regioner och länder.

Lag från övriga distrikt i Region Öst och Väst får delta i seriespel i åldersklasserna U9–U16 samt F14 efter godkännande från eget distrikt samt Tävlingskommittén i Upplands Ishockeyförbund.

Lag från övriga distrikt som anmäler sig till Upplandsserien skall kunna påvisa att de klarar av spel i två distrikt och enligt seriebestämmelserna för Upplands seriespel. Föreningar från Åland får delta i Upplandsserien.  

Senast uppdaterad: 24-04-12 av Anton Wallgren