Föreningsutveckling

Nya överenskommelsen mellan SHL AB och Svenska Ishockeyförbundet är att mer pengar kan slussas till fler inom svensk ishockey i och med en ny modell för utbildningsersättning som införs redan säsongen 2019/2020. Lika viktigt är att SHL också vill ta en mer aktiv roll i en gemensam satsning på regional förbunds- och föreningsutveckling i hela landet.

Hockeykontoren, I vårt fall i Region Öst - Hockeykontoret Uppland och Södermanland, ska vara drivande och stödjande i det utvecklingsarbete som krävs i föreningarna och bland annat verka för fler isbanor och ishallar samt för att behålla ishallar och isytor. Andra uppgifter som genomföra projekt/satsningar beslutade av förbundet inom områdena behålla fler spelare/flick- & damsatsning/domarrekrytering/ledarskapsutbildningar och utbilda föreningarna i hockey anknutna IT-system.

Regionerna och SIF har gemensamt tagit fram en enkät som kommer att skickas till samtliga föreningar, syftet med denna nollmätning är att få en check på vad i förbundsarbetet som fingerar bra och var det finns utvecklingspotential: Det blir också grund för vårt hockeykontors utvecklingsarbete. 

Senast uppdaterad: 24-06-04 av Anton Wallgren
Anton
Anton Wallgren Föreningsutveckling och utbildning