Domare

Senast uppdaterad: 24-06-05 av Timmy Cox

För domaren och föreningen

Funktionärskommitténs primära uppdrag

Är att säkerställa att till de matcher som genomförs inom Uppland och Södermanland, har väl utbildade domare för de nivåer de dömer.

Att säkra morgondagens behov av ishockeydomare samtidigt som vi vill/ska ha representation av domare från både Uppland och Södermanland till majoriteten av våra matcher behöver vi jobba med rekrytering av nya domare tillsammans med att vidareutbilda våra befintliga domare att kvalificera sig att döma högre upp i seriesystemet.

Tillsammans med föreningarna behöver vi hjälpas åt att rekrytera nya domare så att föreningar har domare i rätt ålder, med rätt utbildning, så att de är självförsörjande i sina matcher.     


I ett nystartat mentorsprojekt har vi tagit fram en ny modell för detta där föreningar kan ansöka om att få ut en funktionär från förbundet som hjälper till att stötta/coacha föreningsdomarna på plats under säsongen (tex vid en cup/poolspel el helg med mkt matcher på alla nivåer).

För att vara berättigad detta stöd måsta man docka ha en registrerad Daif då det är denne som gör ansökan.

DAIF ska även delta vid coachingtillfället vilket man sökt stöttning/coachning för.

Projektet löper över två år och om det visar sig vara ett bra sätt att utveckla och behålla fler domare, övergår det i ordinarie verksamhet.

Projektet är delfinansierat av SIF och är inte förenat med några extra kostnader för föreningen.

Dock är medlen begränsade vilket innebär att vi har endast möjlighet till ett visst antal insatser.