Säsongs- och lagregistrering

Senast uppdaterad: 24-04-12 av Anton Wallgren

Säsongsregistrering av spelare mot målen 2030

På förbundsmötet 17 juni 2023 antogs Strategi 2030 som ny gemensam strategi för svensk ishockey.
Ett av målen är att öka antalet spelare och domare till 100 000.
För att veta om vi tillsammans når målet behöver vi veta vår att vår numerär i vårt system TSM stämmer.
Vår vision är att vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest. Svensk ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle. Tillsammans vill vi ta ansvar, skapa passion, framgång och glädje.
I strategi 2030 finns tre fokusområden med mål för hela vår verksamhet i svensk hockey. 

Den ideella föreningen och dess verksamhet är i fokus och Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med våra Regionala ishockeyförbund och deras Hockeykontor är vi ett aktivt stöd i föreningsutveckling och hockeyutvecklingens alla delar.
För att veta om vi lyckas nå målet på 100 000 licenserade spelare och domare till 2030 vill vi ha en så träffsäker utgångspunkt och mätning som möjligt varje år på hur många spelare och föreningsdomare varje förening faktiskt har.
Därför är det viktigt att alla föreningar säsongsregistrerar alla aktiva spelare som finns i föreningen från Tre Kronors Hockeyskola till seniorlag. Samt ta bort de som inte är aktiva längre. Detsamma gäller föreningarnas aktiva föreningsdomare. 

Kontinuerlig säsongsregistrering är viktigt - sista dag är 1 april

Det är viktigt att alla föreningar kontinuerligt säsongsregistrerar, så vi kan följa utvecklingen. Sista dagen att registrera eller avregistrera är den 1 april, då vi kommer läsa av i vårt system TSM för att göra en årlig mätning på aktiva spelare och domare i Svensk Ishockey.
Ni ska registrera samtliga spelare från Tre Kronors Hockeyskola till seniorlag samt samtliga föreningsdomare.

Försäkrade spelare och domare

Ytterligare en viktig faktor för att licensiera spelare och domare är att dom då är försäkrade via vårt försäkringsbolag, Gjensidige om olyckan skulle vara framme.
Detta gäller alla våra spelare samt era föreningsdomare.
Läs mer om vad försäkringen innehåller här.

Säsongsregistrering spelare och domare manualer

Nedan finns en manual och en film hur du säsongsregistrerar, dock några år gammal.
https://adm.swehockey.se/doc/manual_pa.pdf
https://adm.swehockey.se/doc/manual_refuser.pdf
Video: Säsongs och lagregistrering