Senast uppdaterad: 24-05-30 av Anton Wallgren

Rutin vid inkommande disciplinärende

-Ärende inkommer (via TSM el mail) och hantering påbörjas av administratör. (arbetet påbörjas under ”normala” kontorstider, ej kvällar och helger)

-Mail med begäran om yttrande skickas ut till berörd förening.

-När yttrande inkommit (el deadline passerat) skickas det av administratör till disciplinnämnden för vidare hantering.

-Disciplinnämnden har möte 1 gång/vecka där de hanterar de ärenden som inkommit.

-Beslut mailas ut till berörd förening nästkommande vardag efter att nämnden haft sitt möte.