Senast uppdaterad: 24-05-30 av Anton Wallgren

Organisationen

Planera ledarträffar internt med tema 4-5 gånger per säsong. Se till att ledarna i föreningen följer de ledarbeteenden som klubben tagit fram i styrdokument etc. Följa upp om dessa inte efterlevs. Titta på träningar och matcher hos föreningens samtliga lag och återkoppla till ledarna.

 

Utbildningsansvarig

Ansvarar för förenings övergripande utbildningar för styrelse, tränare och ledare.
Planerar och tillser att tränare i föreningen har rätt utbildningsnivå, sker ofta tillsammans med eller av sportsligt ansvarig. 

 

Ansvarig Tre Kronor Hockeyskola (TKH)

Anmäler föreningens deltagande till SIF/Regionförbundet.
Uppdaterar information i TSM, ska göras årligen inför säsong.
Rekryterar ledare/funktionärer till TKH samt informerar vårdnadshavare.
Kontinuerlig uppföljning av verksamheten,
Ansvarig för lagbildande, att gå från TKH till lag, se checklistor.

 

Ansvarig ungdom (Flick och Pojk)

Ansvarar för utvecklingen av föreningens ungdomsverksamhet, vilket innebär ledartillsättning, coacha tränare/ledare, kvalitetssäkra spelarutbildning och utvecklingsmiljö samt planera och tillse att tränare i föreningen har rätt utbildningsnivå, sker ofta tillsammans med utbildningsansvarig

 

Ansvarig junior och senior (Dam och Herr)

Ansvarar för utvecklingen av föreningens junior- och seniorverksamhet, vilket innebär ledartillsättning, coacha tränare/ledare, kvalitetssäkra spelarutbildning och utvecklingsmiljö samt planera och tillse att tränare i föreningen har rätt utbildningsnivå, sker ofta tillsammans med utbildningsansvarig


Målvaktsansvarig

Utbildning enligt SIFs utbildningsstege. Är aktiv och ger konstruktiv feedback till målvakterna. Genomför tränings- och matchanalys tillsammans med målvakterna. (anpassa efter ålder)

Lagets organisation

För att respektive lag ska fungera så bra som möjligt är det bra om laget fördelar ansvaret och arbetet på flera föräldrar och gör det så tydligt som möjligt.


Huvudtränare
Huvudtränaren leder, tillsammans med övriga i ledarteamet, laget/gruppen vid träning, match, cuper och andra aktiviteter utanför isen genom säsongen. Coachar vid matcher och cuper. Planera in ledarträffar med de andra ledarna 1 gång per månad för att utvärdera föregående månad och planera kommande månad. Lämna in en säsongsplanering senast 31/7. Är aktiv och ger konstruktiv och relevant feedback till spelarna. Fördelar ansvarsområden till ass tränare.

Säsongsplanerar för laget. Huvudtränare är tillsammans med övriga ledarstab ansvarig för en god utvecklingsmiljö under träning och match. Det är viktigt att huvudtränare innehar rätt utbildning enl SIF´s utbildningsstege för sitt uppdrag.

Assisterande tränare
Hjälper huvudtränare att planera, utföra och utvärdera träningar, matcher och cuper. Vid frånvaro av huvudtränare fyller assisterande tränare rollen som huvudtränare. Utbildning enl SIF´s utbildningstege för sitt uppdrag. Är med och planerar verksamheten tillsammans med huvudtränare. Är aktiv och ger konstruktiv och relevant feedback till spelarna. Ansvarar tillsammans med huvudtränare för en god utvecklingsmiljö i samband med träning och match.

Off- ice tränare, fystränare
Håller i uppvärmning vid träning och match. Lägger upp och genomför träningspass off-ice.

Målvaktsledare
Person i staben i laget som tar ett extra ansvar för målvakterna. Ser till målvakterna intresse och är behjälplig med utrustning mm för målvakterna. Utbildning enligt SIFs utbildningsstege. Är aktiv och ger konstruktiv feedback till målvakterna. Genomför tränings- och matchanalys tillsammans med målvakterna. (anpassa efter ålder)

Lagledare
Lagledaren sköter lagets ekonomi som tex lagkassa. Lagledaren ser till att information från föreningen når tränare, spelare och föräldrar. Lagledaren sköter div administrativa uppgifter som tex kallelser till föräldramöten, beställa kläder till laget, bussbeställningar/samåkningslistor.

Materialförvaltare
Tar hand om lagets utrustning, inventerar, tvättar och reparerar. Skridskoslipning. En viktig del i materialförvaltarens roll är att lära ut hur spelarna bäst tar hand om sina egna och lånade utrustningar.

Kommunikationsansvarig

Ansvarig för lagets sociala medier och att de används enligt föreningens policy för sociala medier.