Domararvoden

Domararvoden 2022-2023

I dokumentet finns alla arvoden för de olika serierna sammanställda. Arvodena gäller för hela Region Öst.

Domararvoden 2022-2023

 

Domarkvitto

Du hittar domarkvitto här:
Domarkvitto 

 

Senast uppdaterad: 23-01-27 av Terese Hammarqvist