Pontus Lundqvist och Ulf Rustas är föreningsutvecklare för Stockholm och Gotland, de står till förfogande för att stötta föreningar i deras strävan att förbättra och stärka sig inom olika områden. Med fokus på områden såsom tränar- och ledarutbildning samt föräldrainformation, strävar Pontus och Ulf efter att främja en trygg och optimal utvecklingsmiljö för föreningarnas medlemmar.

Deras besök innebär en möjlighet till dialog och samarbete, där de delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa föreningarna att uppnå sina mål. Genom att erbjuda rådgivning och stöd kan Pontus och Ulf bistå med att identifiera områden för förbättring och utveckla strategier för att adressera dem.

För tränar- och ledarutbildning kan Pontus och Ulf ge vägledning kring lämpliga utbildningsprogram och resurser för att stärka kompetensen hos föreningens ledare och tränare. Genom att investera i deras utveckling kan föreningen säkerställa att de är väl rustade för att leda och inspirera sina medlemmar.

När det gäller föräldrainformation kan Pontus och Ulf hjälpa till att skapa effektiva kommunikationsstrategier för att engagera och informera föräldrar om föreningens verksamhet och värderingar. Genom att främja en öppen och transparent kommunikation kan föreningen skapa en starkare gemenskap och förståelse bland alla involverade parter.

Vi strävar genom våra föreningsutvecklare efter att vara en resurs för föreningar i deras strävan att bli ledande och välkomnande platser för sina medlemmar. Vårt mål är att stödja och främja en kultur av kontinuerlig förbättring och tillväxt, där varje förening har de bästa förutsättningarna att blomstra och erbjuda en trygg och givande miljö för sina aktiva medlemmar.

Senast uppdaterad: 24-03-27 av Terese Hammarqvist