Senast uppdaterad: 23-10-16 av Jocke Olsson

Styrelse

Rolf
Rolf Rickmo Ordförande
Ulrika
Ulrika Gärdsback Ledamot, Vice ordförande, ordförande Tävlingskommittén samt webmaster
Jonas
Jonas Källman Ledamot samt kassör
Malin
Malin Andersson Ledamot tillika sekreterare samt ordförande Utbildningskommittén
Conny
Conny Midér Ledamot samt Ordförande Funktionärskommittén
Eljas
Jan Eljas Ledamot samt ordförande Utvecklingskommittén
Lars
Lars Jansson Ledamot samt ledamot Utvecklingskommittén
Martina Stenvall Ledamot samt ordförande Marknadskommittén
Göran Tärnlund Adjungerad samt sportchef tjejer
Joakim Olsson Adjungerad, vice ordförande Funktionärskommittén samt webmaster