Våra kommittéer

Senast uppdaterad: 24-06-18 av Anette Björklund

Domarkommitté

Henrik Rosdahl Ordförande
Martin Brolin Utvecklingsansvarig
Rasmus Dahlqvist Ungdomsdomare/båsfunktionär
Andreas Stenshammer Utbildningsansvarig
Tage Olsin DAIF Ansvarig
Victor Hafsäter Domarcoach

Tävlingskommitté

Magnus Karlsson Ordförande
Liselott Östman Ledamot
Magnus Blomdahl Ledamot
Ola Böös Ledamot
Micke Svensson Ledamot
Isaac Rihm Ledamot
Katarina Boredal Ledamot

Ledarutbildningskommitté

Stefan Bergqvist Ordförande LUBK
Tim Brithén Ledamot
Mikael Hammarström Ledamot
Magnus Rahm Ledamot
Marie-Louise Levy Paez Ledamot
Anders Jinglöv Ledamot
Jim Brithén Ledamot

Anläggningskommitté

Utvecklingskommitté

Stefan Nilsson