Rekreationshockey

Rekreation (av latin recreare, ge nytt liv) är vederkvickelse och återhämtande av krafter genom bl a avkopplande aktiviteter som motion, sport och idrott.

Så många som möjligt - så länge som möjligt!

Ishockeyrörelsen har gjort en kursändring och fått ett nytt synsätt där man vill skapa ett livslångt idrottande. Man vill skapa förutsättningar för att ge fler chansen att spela ishockey på sina villkor och på sin nivå. Oavsett om man är 14 eller 64 år. Här måste alla individer, lag, föreningar och förbund tillsammans tänka ut nya vägar, för att ge så många som möjligt, så länge som möjligt chansen att utöva världens roligaste sport.

Inom Svenska Ishockeyförbundet bedrivs sedan några år ett projekt som syftar till en idrottslig och organisatorisk/administrativ utveckling av "rekreations- och veteranishockey". Då det genom åren funnits ett flertal olika sätt att benämna rekreations- och veteranishockey, har SIF valt att försöka koka ner och definiera ordet Rekreationsishockey som är ett samlingsnamn för denna del av vår rörelse.

Rekreationsishockey är samlingsnamnet för tre olika spelformer av hockey: Spontanishockey, Rekhockey och Veteranishockey.

Spontanishockey:

Ishockeyns rötter, på allmänhetens åkning, uppspolade ytor och frusna sjöar. En frihet och långt ifrån den organiserade ishockeyn, helt på utövarens villkor. Här har många av våra största stjärnor lagt sin grund men även en plats där den hockeyintresserade i motionsform kan spela utan några som helst krav.

Rekhockey:

Rek-hockey (recreational hockey) är ett begrepp hämtat från Nordamerika och spelas av unga som gamla, nybörjare som rutinerade, tjejer och killar. En organiserad form av hockey där alla kan få vara med, både i träningsform och i seriespel. Idag finns det fantastiska exempel på serier och hela ligor där denna typ av ishockey spelas. Tendensen är att allt yngre, nybörjare och de som slutade alldeles för tidigt testar på spel i dessa serier. Man brukar dock räkna rekhockeyspelare från 18 år och uppåt.

Veteranishockey:

Spelas idag i hela landet, där begränsningen för seriespel ligger i att man bör ha uppnått en viss ålder (35+). Runtom i hela Sverige finns det ett utvecklat och organiserat seriesystem och även ett SM för 40-plussare. 

 


 

Det förekommer en mängd ishockeyaktiviteter för ungdomar och vuxna av högt skiftande karaktär och varierande organisatorisk status. I många fall bedrivs verksamheten helt utanför SIF:s, distriktsförbundens och de anslutna föreningarnas verksamhetsområden.

Väl medveten om dessa olikheter är syftet att - inom ramen för Ishockeyförbundets organisation med ideella föreningar och distriktsförbund - stimulera och utveckla denna del av ishockeyrörelsen vilket också kan vara till gagn för den övriga verksamheten. Förbundets huvudmannaskap är enligt SIF:s bedömning nödvändigt för att kunna ta tillvara det ökande intresset för hockeyaktiviteter för både ungdomar och vuxna. Det förutsätter dock att en anslutning till den organiserade verksamheten inte blir alltför administrativt eller ekonomiskt betungande för berörda lag och spelare.

Vid frågor om rekreations- och veteranhockey i Skåne vänligen kontakta Kansliet.

Senast uppdaterad: 22-12-08 av Stefan Ladhe