Ladda ned - Blanketter

Matchprotokoll sid 1

Matchprotokoll sid 2

Anmälan till bestraffning

På blanketten Anmälan till bestraffning fyller du i din rapport på en incident som har skett i anslutning med match. Den skickas till administrerande förbund.

På blanketten Begäran om statistikändring kan klubbledning eller domare begära korrigering av match i  OVR.  Anmälan om ändring skall vara oss tillhanda senast 24 timmar efter spelad match och behandlas endast om den inkommer från klubbledning eller domare som dömt matchen i fråga. TK beslutar om ev ändringar ska göras.

Begäran om statistikändring

 

 

Senast uppdaterad: 24-06-04 av Anette Björklund