Huvudsponsor Svenska Spel

 

Kallelse till Extra Årsmöte

Vi vill meddela att Upplands Ishockeyförbunds extrainsatta distriktsårsmöte kommer att vara den 2 juli, 19.00 - digitalt. Välkomna!

 

Mer information kommer att skickas ut senare.

Mötes punkter:

  • Val av revisor och revisorssuppleant
  • Val av valberedning

Förslag skickas till kansli@upplandshockey.se 

 

Kontakta oss

Spelarutbildning/TV-pucken utveckling@upplandshockey.se

Övergångar/Klubbyte/Provspel foreningsbyte@upplandshockey.se

Frågor till styrelsen via ordforande@upplandshockey.se