Nollvisionen - hjärnskakningarna fortsätter minska

Glädjande siffror visar att antalet hjärnskakningar fortsätter att minska i svensk ishockey. Gedigen information och utbildning i kombination med utredningar av risk-och skyddsfaktorer har gett resultat.

Beslut tävlingsverksamhet och Covid19

Dalarnas Ishockeyförbund har beslutat att pausa all tävlingsverksamhet i Dalarna fram t.o.m. 201231.