Nyhetsbild Hinderbana

Utbildning om åldersanpassad fysträning

Regionförbund Ishockey Norr bjuder in till en kostnadsfri digital tränarutbildning om fysträning för barn och ungdomar. Utbildningen riktar sig främst till ungdomstränare för U9-U16.

Utbildningens syfte är att ge kunskaper i åldersanpassad fysisk aktivitet, övningar som lämpar sig för respektive ålder, aktiviteter som främjar glädje och motivation samt riktlinjer för träningsplanering.

 

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna erhålla ett kompendium med riktlinjer för uppbyggnad av fyspass samt övningsexempel för respektive ålder. 

 

Ambitionen är att samtliga ungdomsledare i Region Norr vill medverka på utbildningen och därför arrangerar vi två utbildningstillfällen. Förhoppningsvis passar något av tillfällena.

 

Anmälan till utbildningstillfälle 8/5 

Anmälan till utbildningstillfälle 22/5 

Nils Averfeldt 24-04-24