Frågor & svar

Här försöker vi samla de vanligaste frågorna som vi får från er föreningar. Vi uppdaterar sidan med nya frågor kontinuerligt.
Observera att nedan gäller serier och åldersklasser som administreras av Hockeykontor Norr.


Inför ny säsong - vad behöver göras?
Säsongsregistrera samtliga av föreningens spelare
Se till att alla spelare, från de allra minsta till de äldsta, är säsongsregistrerade i TSM (adm.swehockey.se). Är man inte säsongsregistrerad så gäller inte försäkringar. Säsongsregisteringen görs av den/de i föreningen som har rollen föreningsanvändare i TSM.

Lagregistrera spelarna och ledarna
För lag från U13 och uppåt, d.v.s. de som ska använda OVR Light, måste man lagregistrera spelare och ledare (lägga in spelare och ledare under respektive lag) i TSM. Detta görs av föreningsanvändare i föreningen. För att få fram matchen och kunna starta den i OVR så måste både hemmalagets och bortalagets trupper vara lagregistrerade i TSM, huvudtränare för bägge lagen finnas inlagd samt att domare har godkänd utbildning och vara registrerad i TSM. När ni skickar kallelse/välkomsthälsning till match så påminn era motståndare att de ska lägga in sin roster i TSM.

Registrera resultatanvändare (gäller U13 och uppåt)
Den som ska händelserapportera matchen i OVR måste vara inlagd som resultatanvändare i systemet. Detta måste uppdateras i TSM för varje säsong. Meddela därför er föreningsanvändare i er förening vem/vilka som ska rapportera matcherna så föreningsanvändaren kan lägga in personen som resultatanvändare i TSM. Föreningsanvändaren lägger till detta under Förening->Resultatanvändare. Glöm ej att klicka på ”Spara” för varje person när ni lagt till resultatanvändaren och vilken serie den ska rapportera.
Observera att de som resultatrapporterat för annan förening tidigare, men som därefter bytt till nuvarande förening, måste läggas in av oss på hockeykontoret som ny s.k. klubbgrupp. Meddela oss därför i god tid (gärna senast en vecka innan) vilka som ska ha ändrad klubbgrupp som resultatanvändare.

Snedstreckslag
Har man anmält snedstreckslag till en serie så kan och ska administrerande förening (den förening som anmält laget) lagregistrera sina egna spelare, men den/de andra föreningarnas spelare måste läggas in av oss på hockeykontoret. Skicka oss därför lista med namn och de sex första siffrorna i personnumret så lägger vi in dessa. Gör detta i god tid innan match, senast en vecka innan första match.

Kontaktpersoner
Kom ihåg att lägga in kontaktpersoner för respektive lag i föreningen i TSM. Dessa får automatiska utskick vid matchändringar t.ex. från TSM. Detta är viktigt så att ni får denna info, för det kommer inte gå ut någon info från hockeykontoret när det sker en matchändring, utan detta sköts från TSM till de kontaktpersoner som ni lägt in där.

OVR-Jour/Ansvarig i förening?
Säkerställ hos föreningsansvariga att resultatanvändare ligger inne i TSM (beskrivs ovan). Vi har en jourverksamhet, 010-424 75 60, där vi är behjälpliga om ni behöver. För varje samtal tar vi dock ut en avgift på 500 kr (avgift tas inte ut om det är något föreningen själv inte kan påverka). Det vi önskar är att ni pratar med er förening, säkerställer att ni har fått rätt behörigheter av er föreningsanvändare och om det finns någon duktig person i föreningen som kan vara behjälplig i första hand. Vi är behjälpliga och har ni bekymmer, försök kontakta oss i så god tid som möjligt så löser vi det.

Observera alltså:
-ALLA spelare i föreningen ska vara säsongsregistrerade, om olyckan skulle vara framme. Även de som inte spelar seriematcher.
-U13 och äldre rapporterar i OVR Light (Light=endast mål, assistläggare, utvisningar och skott redovisas). OVR-manualer finns dels i TSM, men även på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhdbUo5MFQ3vtD1JbpgCT3NYyAb5DZLiT
-Se över samtliga av ovan punkter i mycket god tid innan första match, d.v.s. INTE bara ett par dagar innan seriestart.

Allmänt
Vi är missnöjda med ett beslut, hur kan ni på Hockeykontoret fattat detta beslut?
Inom Svensk Idrott och Svensk Ishockey finns det regler och riktlinjer hur vi ska bedriva verksamheten för att få vara en del av systemet och ta del av resurser och medel som finns.
Riktlinjer som är framtagna utifrån studier och forskning som styrelse och kommittéer ska/bör förhålla sig till. Gäller framför allt barn- och ungdomsishockeyn.
Beslut fattade inom regionen är i de allra flesta fallen beslutade av styrelse eller kommittéer, t.ex. tävlingskommittén, funktionärskommittén, utbildningskommittén, där ideella personer sitter med. Hockeykontorets roll i detta fall är i första hand att administrera, informera och ”vara budbärare” av dessa beslut.

Jag vill få till en ändring kring hur förbundets verksamheten bedrivs. Vad kan jag göra?
Det bästa är att visa intresse för att bli involverad och vara med i någon av ditt distriktsförbunds kommittéer. Det finns otroligt många områden och frågor att arbeta med inom ett idrottsförbund. Därför kan det vara så att bara för att man själv är intresserad av en fråga, så innebär detta inte att andra förtroendevalda inom förbundet har just denna fråga som sin ”hjärtefråga”. Personalen på Hockeykontoret försöker stötta så mycket det går i alla frågor, men kan av förklarliga skäl inte lägga ner hur mycket tid som helst på alla frågor.
Vill du initiera en idé eller ha en förklaring till varför vissa saker är som det är? Hör av dig till Region Norrs olika kommittéer eller till våra föreningsutvecklare. Se vår hemsida för kontaktuppgifter.

Jag försöker ringa till en specifik person på Hockeykontoret, men får inget svar. Varför svarar inte personen?
Vi ber samtliga som ringer till oss att ringa på vårt fasta nummer, d.v.s. 090-nummer. Där kan man få info om varför personen inte svarar och när personen är tillbaka. Observera att vi har många olika arbetsuppgifter och möten, vilket gör att alla inte kan svara trots telefontid. Får du inget svar hos personen du söker, skicka ett mail till personen, alternativt om du ringer någon annan på Hockeykontoret.
Framförallt under hösten, direkt efter semestern, och några månader framåt så är arbetsbelastningen väldigt hög och vissa av oss har därför svårt att svara i telefon. Vi är därför tacksamma om korrespondensen i så stor utsträckning som möjligt sker via mail när det gäller tävlingsfrågor.

Övergångar
Kan vi låna ut spelare till annat lag utan att göra en övergång?

Utöver de utlåningsregler som finns reglerat i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser § 4:5 så finns inget som kallas för lån av spelare. Det blir i så fall frågan om dispensansökan, alternativt att övergång måste göras på spelarna varje gång de ska byta föreningstillhörighet.
Är det spelarbrist i ett lag är ett alternativ snedstreckslagslösning, läs mer i SIFs TB.

Vi har frågor om en internationell övergång, d.v.s. spelare som spelar utomlands, men numera ska ingå i vår trupp?

Alla typer av frågor gällande internationella transfers, oavsett nivå, besvaras av Svenska Ishockeyförbundet, transfer@swehockey.se, och är alltså inget som vi på Hockeykontor Norr kan vara behjälpliga med.

Jag har godkänt och betalat en övergång i TSM av misstag. Kan jag få pengarna tillbaka?
Gällande om eventuell återbetalning är möjlig av övergångsavgift hänvisar vi till kontakt Svenska Ishockeyförbundet. Kontaktuppgifter finns på www.swehockey.se.

Tävling/träningsmatcher/cuper
När startar serien?
Det är svårt att svara på exakt när en serie startar innan lottningen är gjord. Det beror bl a på antalet anmälda lag till en serie etc. Därför kan det vara bra att till en början utgå från seriestart i samma åldersklass från säsongen innan. Detta kan man se på https://stats.swehockey.se/.

Varför schemaläggs så många matcher på vardagar?
Detta görs p.g.a. domarbristen som råder. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många domare för att tillsätta alla matcher under helgerna. Precis som spelarna kan man inte döma hur många matcher som helst under samma dag om man ska orka samt hålla koncentrationen uppe. Vi behöver alla hjälpas åt att skapa ett gott idrottsklimat för att behålla och rekrytera fler domare.

Vi skulle behöva göra en matchändring, hur gör vi?
Se seriebestämmelser sid 6 under kapitel ”Matchflytt”. Kom ihåg att matchnummer alltid måste anges vid matchflyttar eller överhuvudtaget vid kontakt gällande en specifik match. Matchnummer hittar ni i den Excelfil med preliminära spelschemat som skickats ut till föreningarna och kontaktpersonerna i lagen. Det går även att hitta matchnummer på stats.swehockey.se om man letar fram spelschemat för serien det gäller och lägger muspekaren ovanför matchdatumet för aktuell match, så kommer matchnumret fram.

Matcher uppdateras inte på vår lagsida. Vad beror det på?
Observera att vi arbetar endast i TSM gällande tävlingsadministration. Gäller det er lagsida på laget.se, svenskalag etc. hänvisar vi till deras support.

Vi ska arrangera en cup/träningsmatch. Måste vi ansöka om detta i TSM?
Gäller det enskilda träningsmatcher (där inte internationellt motstånd ingår) behöver ni inte ansöka om detta i TSM, utan det räcker med ett mail till Hockeykontoret med info om hemma- och bortalag, vilken nivå, datum, tid och hall så att distrikten kan tillsätta domare till matcherna (se avsnittet ”Domare” vilka matcher som distrikten tillsätter).

För cuper/turneringar gäller nedan:
-Arrangör av cup måste alltid ansöka om detta i TSM, oavsett tid på året. Detta gäller även träningsmatch mot utländsk förening eller turneringsdeltagande utomlands.
-Deltagande i cup under tid då inte seriespel pågår (d.v.s. från dagen efter sista dag för seriespel till första dag för seriespel säsongen därpå) behöver man inte ansöka om tillstånd, om det inte gäller match mot internationellt motstånd.
-Deltagande i cup under tid för seriespel (d.v.s. cuper som arrangeras då seriespel pågår inkl. ev fortsättningsserier) behöver man alltid ansöka om tillstånd för i TSM.
-Gäller det match mot internationellt motstånd, oavsett om det är i Sverige eller utomlands och oavsett tid på året, behöver man alltid ansöka om tillstånd för i TSM.

Jag har rapporterat matchtid till serie- eller träningsmatch till Hockeykontoret. Är det uppdaterat i TSM?
Då vi samlar in ett stort antal matchtider under säsongen så brukar man som förening i regel inte få en bekräftelse på detta. Vi ber er istället att hålla koll på stats.swehockey.se och klickar in er på rätt region/distrikt och serie för att se om matchtiderna ligger inne. Gäller det träningsmatcher ligger respektive ”träningsmatchserie” under hemmalagets distrikt.
Gäller det träningsmatch brukar vi alltid bekräfta med ett vändande mail (enstaka missar kan såklart förekomma). Håll dock alltså koll på stats.swehockey.se så att matchen är inlagd med rätt datum, tid och hall.

Vi behöver göra en justering av en händelse i en match i OVR? Hur gör vi nu då matchen är stängd och inlagd med statusen "Final score"?
För att justera en händelse i efterhand då matchen är stängd i OVR (t ex att målgörare, assistläggare etc ska justeras) så måste detta skickas in av domare eller föreningen till oss på Hockeykontoret. Förälder, lagledare etc. kan inte göra detta, utan det är enbart föreningen som ska skicka in gällande dessa typer av justeringar.

Dispenser
Vi behöver göra avsteg från tävlings- och/eller seriebestämmelser. Hur gör vi?
Behöver man göra avsteg från tävlings- och/eller seriebestämmelser så måste föreningen skicka in en dispensansökan. Det finns olika typer av blanketter. På denna sida hittar ni en vanlig dispensansökan samt dispensansökan för snedstreckslag. Observera att beslut i dispensärenden fattas av kommittéer, vilket gör att personalen på Hockeykontor Norr inte kan svara på frågor t.ex. kring om en dispensansökan skulle kunna godkännas etc. Vill man bolla sina tankar kring en eventuell dispensansökan är det därför bättre att kontakta kommittéansvarig i ert distrikt.

En dispensansökan behöver skickas in i god tid innan den ska användas då tävlingskommittén fattar beslut kring dispensärenden en gång i veckan. Beslut kan därför ta allt mellan 7-14 dagar innan ni får ett besked, oavsett om en ansökan är akut eller ej.

Vi har en flickspelare som ska spela pojkhockey i vår förening och flickhockey i annan förening? Vad behöver göras?
Då fyller man i denna blankett och skickar in till Hockeykontor Norr.

Disciplinärenden
Vi har frågor kring ett disciplinärende, vart vänder jag mig?
Personalen på Hockeykontor Norr är inte med och fattar beslut i disciplinärenden, utan beslut fattas av förtroendevalda i disciplinkommittén. Ett beslut kan inte återkallas av disciplinkommittén, utan vill man överklaga så framgår detta i beslutet vart man ska vända sig.
Mer info och svar på frågor kring disciplinärenden kan man läsa om på denna länk.


Domare
Vad gäller kring domartillsättning till seriematcher?
Det ser lite olika ut i distrikten inom regionen.
HD=Huvuddomare
LD=Linjedomare

Jämtland-Härjedalen: I U15 tillsätter förbundet HD och föreningen tillsätter LD. I U16 och äldre tillsätter förbundet hela domarteamet. U14 och yngre tillsätter föreningen själva sina domare.
Medelpad: Förbundet tillsätter från U15 och äldre. U14 och yngre tillsätts av föreningen.
Norrbotten: Förbundet tillsätter från U16 och äldre. U15 och yngre tillsätts av föreningen.
Västerbotten: Förbundet tillsätter från U16 och äldre. U15 och yngre tillsätts av föreningen.
Ångermanland: Förbundet tillsätter från U16 och äldre. U15 och yngre tillsätts av föreningen.

Vi behöver domare till en träningsmatch, hur gör vi?
Se ovan. Gäller det alltså match där förbundet ska tillsätta någon av domarna så måste detta meddelas Hockeykontor Norr via mail med datum, tid, hall, hemma- och bortalag samt vilken nivå. Ni kan inte lägga in matchen direkt i t.ex. Cleverservice. Vi får då ingen info om träningsmatchen då vi endast arbetar i TSM.

Frågor om TSM och OVR
Varför säsongsregistrerar man spelare, tränare och domare?
Det är mycket viktigt att alla spelare, tränare och domare som deltar i föreningens verksamhet, även om de bara deltar vid träning, är säsongsregistrerade. Är man inte säsongsregistrerad gäller heller inte ishockeyns försäkring om skada skulle uppstå. Dessutom är det bra att få koll statistiskt på hur många som deltar i vår verksamhet för att få så rättvisande siffror som möjligt.
Det blir även lättare att påverka beslutsfattare om vi visar vår verkliga storlek i de områden där vi har hallbrist.

Behöver man rapportera träningsmatcher i OVR?
Det finns inget krav på OVR-rapportering gällande träningsmatcher. Vissa föreningar brukar dock tycka att det är ett bra tillfälle att träna inför seriestart på OVR-rapporteringen.
Vill man rapportera matcher i OVR behöver man vara noga med att man lägger in rätt spelare och ledare på rätt lag i TSM (måste vara ”träningsmatchserien” i distriktet).

Vi vill lägga till resultatanvändare/OVR-användare, hur gör vi?
Kontakta din förening och fråga vem som kan lägga in detta i er förening. Det är alltså föreningen själva, och den/de som har föreningsanvändarbehörighet som kan lägga till resultatanvändare.
Gäller det en person som tidigare varit resultatanvändare i annan förening, eller behöver vara det för fler föreningar, behöver ni dock meddela Hockeykontoret så lägger vi till detta.

Jag ska sitta i sekretariatet vid match och sköta onlinerapporteringen, vilket program ska jag använda?
Det program som ska användas är OVR Game. När du installerat det på datorn (installeras via din sida på adm.swehockey.se (TSM)) så söker du fram programmet OVR Game.

Jag vill lägga till mig själv som föreningsanvändare så att jag kan administrera hela föreningen i TSM. Hur gör jag?
Då det enbart är en eller ett fåtal per förening som bör ha denna behörighet så får du i första hand vända dig till din förening (styrelse, ordförande, kansli etc.) som är de som måste meddela oss om ändringar gällande föreningsanvändare. När de meddelat oss så lägger vi in den nya föreningsanvändaren.

Vi ska spela med ett snedstreckslag. Vi kan inte lägga in spelarna från vår samarbetsförening när vi ska lagregistrera laget i TSM. Hur gör vi?
När man har ett snedstreckslag så kan enbart föreningen som är administrerande förening lägga in sina egna spelare i lagregistreringen. Spelare från samarbetsförening måste läggas in av oss på Hockeykontoret. Vi vill därför att ni så fort som möjligt skickar lista på spelare som ska delta i snedstreckslaget från samarbetsföreningen, inkl. födelsedatum (år, månad, dag) så att detta är inlagt i systemet i god tid innan matcherna spelas. Det bästa är att ni skickar oss lista på samtliga spelare som under säsong kommer att vara aktuell att spela i snedstreckslaget.

Vi ska rapportera en match i OVR Game, men får inte fram matchen. Vad kan vara fel?
Matcher kommer fram i OVR Game först samma dag som matchen ska spelas.
Går det inte att öppna matchen på matchdagen beror detta förmodligen på att minst ett av lagen inte lagregistrerat sin roster. Kom ihåg att även en huvudtränare måste vara lagregistrerad i TSM för att man ska kunna starta matchen i OVR.

Senast uppdaterad: 22-12-21 av Simon Parkman