Årsmöte 2023/2024

Regionförbund Ishockey Norr håller ordinarie Årsmöte:

Tid: måndag den 24 juni 2024 kl. 18:00

Plats: Mötet sker via Teams

Senast två veckor före mötet offentliggörs förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

Samtliga möteshandlingar kommer att offentliggöras på Regionförbundets hemsida.

Förslag till ärenden, utöver styrelseförslag, att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Om du/ni avser att närvara vid årsmötet önskar vi att besked meddelas vårt Hockeykontor på info@hockeykontornorr.se senast fredag 14 juni 2024 alt. genom att acceptera mötesinbjudan.

Senast uppdaterad: 24-03-13 av Zakarias Granlund