Utbildningskommittén

Senast uppdaterad: 22-11-17 av Zakarias Granlund
Thomas Wallgren Ordförande Utbildningskommittén (Västerbotten)
André Samuelsson Utbildningskommittén Norrbotten
Ted Sjöberg Utbildningskommittén Jämtland/Härjedalen
Olle Påhlsson Utbildningskommittén Medelpad
Per-Arne Forsberg Utbildningskommittén Ångermanland

Adjungerad från Hockeykontoret

Nils
Nils Averfeldt Regionadministratör