Disciplinärenden

OBSERVERA ATT DETTA GÄLLER REGION NORR. DISCIPLINÄRENDEN FÖR FÖRBUNDSSERIER HANDLÄGGS AV SIF:S DISCIPLINNÄMND, UNDANTAG LAG FRÅN REGION NORR I HOCKEYETTAN. SE SIF:S SERIEBESTÄMMELSER VILKA SERIER SOM RÄKNAS SOM FÖRBUNDSSERIER.
ÄRENDEN I FÖRBUNDSSERIER HÄNVISAS ALLTSÅ TILL SIF:S DISCIPLINNÄMND.

Region Norrs disciplinkommitté hanterar disciplinärenden för alla ungdomsserier och upp till NDHL DamEttan Norra på damsidan och Hockeyettan på herrsidan.
Hockeykontoret handlägger och är administrativt stöd åt denna kommitté.

Handläggningen av ett disciplinärende
När ett matchstraff som har utdömts ska leda till ytterligare bestraffning så skriver anmälaren en rapport. Anmälan skickas sedan till Hockeykontor Norr antingen via TSM från domaren eller blankett. Anmälan går direkt vidare till disciplinkommittén.

Disciplinkommittén meddelar till föreningen om spelaren eller ledaren är avstängd under utredning och begär samtidigt in ett yttrande, alltså den anmäldes version av vad som har hänt. Föreningen får samtidigt också ta del av själva anmälan och har sedan möjlighet att yttra sig inom angiven tidsperiod innan ärendet går vidare till beslut.

Disciplinkommittén sammanträder en gång i veckan, i regel fredag morgon, och fattar beslut i de ärenden som är klara för beslut. Beslut skickas därefter ut under fredagen. Kanslipersonalen på Hockeykontoret deltar inte i besluten och kan heller inte påverka dessa.

Begäran om yttrande och beslut meddelas föreningens officiella e-postadress och kontaktperson till berört lag via e-post. Det är därför mycket viktigt att ni inför varje säsong har skickat in korrekta uppgifter till både föreningen och kontaktpersoner i lagen, samt att ni lagt in kontaktpersonerna (inkl. mailadress) för respektive lag i TSM. Det är sedan deras ansvar att se till att informationen når berörd spelare/ledare.

I beslutet står det hur länge spelaren eller ledaren är avstängd och hur många matcher det bedöms motsvara. Avstängningens längd mäts i antal matcher, men det är alltid datumet som står i beslutet som gäller, och det är hela det dygnet som gäller. Därav är det inte alltid antalet matcher stämmer om det är så att en avstängd spelare har flera matcher samma dag.

Skicka in yttrande
Den anmälde har rätt att yttra sig om händelsen, antingen via föreningen eller på egen hand. I yttrandet är det viktigt att beskriva vad som hänt och om man åberopar film- eller bildmaterial så måste det bifogas. Om man inte skickar in ett yttrande så tolkas det som ett godkännande av anmälarens rapport. Allt material som åberopats och skickats in beaktas när ett beslut tas.

Är ledaren eller spelaren aktiv i flera lag måste detta framkomma i yttrandet, och detta gäller även om spelaren varit fall för disciplinkommittén tidigare. Observera dock att det krävs regelbunden närvaro under matcher för att detta ska tas i beaktning, och endast max 2 lag tas i beaktning. Det räcker t ex inte med att man spelat någon enstaka match i ett lag.
Det måste även framgå om spelaren inom snar framtid ska delta i t.ex. cup, distriktslagsmatch etc. Vid deltagande i cup måste namn på cup, ansvarig förening för cupen, kontaktuppgifter till ansvarig för cupen samt spelschema för cupen bifogas. Observera att det även krävs att cupen är sanktionerad, samt att anmäld parts förening sökt sanktion och fått den beviljad för cupen. 

Film- eller bildmaterial
Endast film- eller bildmaterial från aktuell händelse behandlas av disciplinkommittén. Det räcker alltså inte att skicka en hel film och hänvisa till matchtid eller tid in i filmklippet. Det räcker inte heller att bara hänvisa t.ex. till att ”film finns på svenshockey.tv”. Klippet eller bildmaterialet måste alltså innehålla endast aktuell händelse.

Att överklaga
Om man vill överklaga ett beslut så vänder man sig till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd, som är nästa instans, inom två veckor från det att beslutet meddelats. Det står också i själva beslutet hur du gör för att överklaga ett beslut. Region Norrs disciplinkommitté kan inte ändra sina egna beslut. Det kan bara Svenska Ishockeyförbundet göra, det är därför överklagan ska gå dit.

Skicka in anmälan
Du som är domare ska skicka en anmälan till bestraffning via TSM eller via blankett.

Uppgifter vid anmälan
En anmälan måste alltid innehålla:
-Namn på person som anmäler händelsen
-E-post till anmälaren
-Namn på person som ska anmälas
-Förening för anmäld person
-Match och serie
-Datum för matchen
-Offence/förseelse (t.ex. checking to the head, spearing, unsportsmanlike conduct etc.)
-Beskrivning av händelsen

Senast uppdaterad: 24-04-05 av Simon Parkman

Övrig information

Har ni ett ärende som ska rapporteras?

Ladda hem blankett "Anmälan till bestraffning" och skicka in er anmälan till Region Norrs Disciplinkommitté.

Disciplinkommittén Region Norr