Strategi 2030

På förbundsmötet 17 juni 2023 antogs Strategi 2030 som ny gemensam strategi för svensk ishockey. Strategi 2030 innehåller definitioner av svensk ishockeys vision, verksamhetsidé och kärnvärden. Dessutom ringas tre fokusområden in och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas nå målbilden.

Senast uppdaterad: 24-04-16 av Nils Averfeldt