Årsmöte 2021/2022

Regionförbund Ishockey Norr håller ordinarie Årsmöte

Tid: måndag den 20 juni 2022 kl. 18:00
Plats: Idrottens Hus, Kungsgatan 89, Umeå samt via Teams

Senast två veckor före mötet offentliggörs förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

Samtliga möteshandlingar kommer att offentliggöras på Regionförbundets hemsida.

Förslag till ärenden, utöver styrelseförslag, att behandlas vid årsmötet ska vara Styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Om du/ni avser närvara på plats i Idrottens Hus i Umeå vid årsmötet önskar jag att besked om detta meddelas vårt Hockeykontor på info@hockeykontornorr.se senast fredag 10 juni 2022 och om du/ni avser delta på plats alt via Teams.

Handlingar nedan.

Senast uppdaterad: 22-11-21 av Zakarias Granlund