Båsfunktionär

Båspersonal

Ingen match kan genomföras utan matchfunktionärer. Att vara matchfunktionär är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Som matchfunktionär fungerar man som domarens förlängda arm både till lagen samt publiken. Det är därför viktigt att ett matchfunktionärsbås har en antalsmässigt rätt bemanning och besitter de kunskaper som krävs. 

I ungdoms- och juniormatcher så finns det ett separat framtaget dokument med instruktioner för att använda rapporteringssystemet OVR.

Svenska ishockeyförbundets målsättning med kompendiet för matchfunktionärer:

  • Fungera som ett komplement till den obligatoriska båsfunktionärsutbildningen för att inhämta information om båsfunktionärens uppgifter och roll.
  • Ska syfta till att funktionären har underlag för att stödja sig på i situationer som uppstår under genomförandet av matchen.
  • Skapa riktlinjer och rekommendationer för agerande och genomförande av olika moment i ett matchtillfälle.
Senast uppdaterad: 22-11-24 av Nils Averfeldt