Senast uppdaterad: 24-06-27 av Zakarias Granlund
Magnus Brännvall Ordförande Tävlingskommittén Norrbotten
Rikard Boberg Ungdomskommittén Ångermanland
Andreas Bergström Distriktskommittén Medelpad
Joachim Hammarström
Ulrika Jonsson Distriktskommittén Jämtland-Härjedalen
Fredric Arvidsson Ordförande Distriktskommittén Västerbotten

Adjungerad från Hockeykontoret

Beredande tjänsteman från Hockeykontoret. Hockeykontoret handlägger och är administrativt stöd Disciplinkommittén

Nils
Nils Averfeldt Administratör, Hockeyutvecklare, Utbildare