Utbildningsplan

 

Alla lag inom svensk ishockey ska vid match och träning ha tränare med utbildning enligt Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser 1:15 TRÄNARLEGITIMATIONER.

  1. Respektive förening ska senast 30 september varje år i SIF:s tävlingsadministration (TSM) säsongsregistrera och lagregistrera sina tränare.
  2. I de fall tränarens utbildningsnivå inte är fullgod upprättas senast den 15 oktober av föreningen en utbildningsplan för tränaren.

 

Syftet med utbildningsplanen är att uppvisa föreningens intention att utbilda tränare som inte uppfyller fullgod utbildningsnivå.

I de fall tränarens utbildningsnivå inte är fullgod utgår en dispensavgift:

4 000:-

Dispensavgiften gäller för en säsong och återbetalas enbart om tränaren fullföljer sin utbildningsplan under innevarande säsong.

Senast uppdaterad: 23-03-01 av Nils Averfeldt

Blankett