Kvinnlig Traenarkurs

Region Norrs tränarutbildning för kvinnor lockade nationellt intresse

Svensk ishockey har en tydlig ambition att få in fler kvinnliga tränare och ledare. Ett steg i detta är bland annat den utbildning som hölls av Region Norr Ishockeyförbund i Umeå i helgen, där 24 kvinnliga ledare från hela landet gick grundkursen.

Grundkursen är det första steget inom ramen för Svenska Ishockeyförbundets tränarutbildning.

Den utbildningen genomförde 24 kvinnor ifrån hela landet under den gångna helgen. I linje med Svenska Ishockeyförbundets ambition att locka fler kvinnliga ledare till sporten, var utbildningen subventionerad för deltagarna.

– Kursen var väldigt bra och inspirerande. Eftersom jag har varit spelare i alla år så är det väldigt kul att få ett annat perspektiv på ledarrollen och få mer förståelse, säger Ronja Ericson från Umeå.

Utbildningens innehåll var brett och tog in flera aspekter av ledarskapet och sporten. En punkt som var extra uppskattad var delen om målvaktsträning.

– Jag tyckte det var intressant när vi fick lära oss om målvakter och olika begrepp. Det var kul att få höra och lära sig om målvaktsträning också, säger Tilda Johansson från Ljungby.

Gemensamt för alla kursdeltagare är att de ser väldigt positivt på förbundets satsning mot fler kvinnliga ledare.

– Det är superkul att man satsar på kvinnliga ledare och tränare, vill man få fler tjejer att börja spela hockey kan det vara fint om det finns kvinnliga ledare och förebilder. Sen är det alltid bra oavsett mansdominerad sport att man gör olika satsningar för att få mer jämställt, för det finns otrolig mycket kompetens bland kvinnor, som inte nödvändigtvis alltid kommer fram, säger Elena Tuunanen från Boden.

Från Region Norrs sida är man tydliga med ambitionen.

– Kvinnor i ledande positioner behöver vi flera av. I en mansdominerad idrott så som ishockey behöver vi flera kvinnor. Kvinnor är grymma och för att optimera utvecklingsmiljöerna inom svensk ishockey så behövs kvinnlig kompetens, säger Nils Averfeldt på Region Norr och fortsätter:

– Med flera kvinnliga ledare inom idrotten i allmänhet och ishockey i synnerhet kan vi öka sannolikheten att locka ännu flera barn att vilja engagera sig i idrotten. Genom att kombinera duktiga manliga och duktiga kvinnliga ledare är jag ganska säker på att förutsättningarna ökar att så många som möjligt kan vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Nils Averfeldt 23-10-12