Svenska Ishockeyförbundet inför korttidspermitteringar

Coronapandemin för med sig stora konsekvenser för samhället i stort och även för idrotten. Svenska Ishockeyförbundet tar därför ett långsiktigt ansvar och inför en ny period av korttidspermittering.

Kompensationsstöd 2020

Från och med den 15 oktober kan föreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av Coronapanedmin.