Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober

Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september.

Domarbrist

Informationsbrev från Västergötlands Ishockeyförbund (VIF) tävling (TK)- och funktionärskommittén (FK).