Ansökan ska ske på fastställd blankett. Ansökan ska ställas till VIF:s styrelse. Ansökan kan ske av ansluten förening eller VIF:s kommittéer/utskott. Distriktsstyrelsen kan själva initiera en utmärkelse/uppvaktning. Samtliga utmärkelser och uppvaktningar beslutas av VIF:s styrelse. Utdelning sker som anges under respektive utmärkelse.

Regelverket är fastställt av Västergötlands Ishockeyförbunds (VIF:s) styrelse 2021-02-09

Svenska Ishockeyförbundets förtjänstutmärkelser kan efter ansökan till Svenska Ishockeyförbundet utdelas till distrikt, förening och enskild person som uppfyller kraven för att erhålla respektive utmärkelse. 

Senast uppdaterad: 22-10-11 av Emelie Sjöholm