RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.  

Till RF-SISU Västra Götalands uppgifter hör att: 

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

Allt detta för alla ishockeyföreningar som ingår i Västergötlands Ishockeyförbund. Ute i våra kommuner finns en Idrottskonsulent som lokalt stöttar föreningen på plats. 

 

Senast uppdaterad: 22-10-13 av Emelie Sjöholm