Detta kompendium är framtaget för att VIF ska veta hur vi ska jobba i framtiden och för att skapa ett bra arbetsklimat, att alla ska veta sina arbetsuppgifter/befogenheter samt skapa en härlig sammanhållning i förbundet, så vi driver vår fantastiska sport framåt.

Att ta fram detta kompendium har skett genom att Distriktsstyrelsen träffats ett antal kvällar och helger med RF-SISU. Arbetet har varit intressant men också tufft då många diskussioner har förekommit för att komma fram till detta kompendium.

Detta dokument är ett levande kompendium som årligen kan förändras och justeras och det är viktigt att vi alla i Västergötlands organisation är öppna och förändringsbenägna då det i dagens samhälle sker snabba förändringar och då är det viktigt att vi är med.

Dokumentet kommer vara en handling och hjälp som kommer att finnas till hand vid alla möten vi håller i distriktet.

Stort tack till alla för det fina arbetet ni gör för vår sport!

Nu åker vi!

Jonas Sandberg

Ordförande Västergötlands Ishockeyförbund

Senast uppdaterad: 22-12-01 av Emelie Sjöholm

Styrdokument