Initiativtagarna till Västergötlands Ishockeyförbund samlades 1945 för att diskutera ett eventuellt bildande av Västergötlands Ishockeyförbund. Initiativtagarna var ledamöterna i samarbetskommittén för ishockeyn inom Vänersborg och Trollhättan.

Den 29 oktober 1946 hölls konstituerande sammanträde i Trollhättan med föreningar inom Västergötland tillhörande Svenska Ishockeyförbundet för bildande av vårt distriktsförbund.

Senast uppdaterad: 23-06-19 av Anders Strålman

Västergötlands Ishockeyförbund historia