Västergötlands Ishockeyförbunds Tränarakademi

Västergötlands Tränarakademi är tillbaka och det är dags för dig att ansöka om en plats till årets upplaga som kommer pågå från maj 2023 - augusti 2024.

Du som söker:
• Vill satsa extra på din tränarkarriär
• Är intresserad av framtida distriktslagsuppdrag
• Kan i framtiden tänka dig en roll som tränarutbildare
• Kan i framtiden tänka dig tränarrollen som ett yrke.
• Bör ha lägst utbildning BU2 alt JS1 alt MV1 i SIF:s utbildningsstege

Om du känner igen dig i några av påståendena ovan och att du också har adekvat utbildning kan du ansöka om deltagande. Deltagarantalet är maximerat till 10 deltagare. Västergötlands Ishockeyförbunds Utbildningskommitté är den som ytterst fattar beslut om vilka som kommer att antas till utbildningen.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av ca tiotalet träffar. Merparten av träffarna är fysiska möten men även digitala möten på TEAMS förekommer. Ur innehållet:
• Föreläsningar
• Studiebesök
• J20 VM
• Praktiskt instruktörsarbete
• Egna arbetsuppgifter på hemmaplan

Kostnad:
Deltagaravgiften är 4000 kr. Hela avgiften skall vara betald till Västergötlands Ishockeyförbund senast 30 dagar efter besked om antagande.
Respektive deltagare står för sina egna resekostnader till och från utbildningsträffarna.
Sök bidrag från din lokala RF-SISU-representant. Det är möjligt att RF-SISU kan bidraga med delar av din kurskostnad

Sista anmälningsdag:
Senast 31 mars 2023 vill vi ha in din ansökan om deltagande. Du kommer under april månad att få besked om du blivit antagen eller ej.

Har du frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta:
Rune Bäckman 0705 – 682138, Utbildningskommittén

Senast uppdaterad: 24-01-30 av Emelie Sjöholm